HELLEBRAND HENRIETT

festőművész

 

 

Hellebrand Béla

Hellebrand

Dédapám, Hellebrand Béla ötvösművész Szekszárdon született 1882 december 09-én.

Az esztergomi Szent István Gimnázium (anno Bencés Gimnázium) Alma Mater híres diákja (1903-1907 rajztan fakultás), majd 1914-ben Királyfalvi-Kraft Károly festőművész, az Érseki Tanítóképző Intézet tanára által nyitott Képzőművészeti Akadémiát Hellebrand Béla Székely Bertalan növendékeként Bajor Ágosttal, Einczinger Ferenccel, Pirchala Imrével és Tipari Dezsővel együtt végezte el.

Kaposváron, Sopronban, majd az 1920-as években az esztergomi főgimnáziumban tanított. A Főszékesegyházi Kincstár ötvös remekeinek hatására kezdett ötvösséggel foglalkozni.

Első nyilvános esztergomi szereplése a Kereskedelmi és Iparkamara kirakatában rendezett bemutatója volt 1920 júliusában. Ez alkalommal ezüst ékszereket és domborműveket állított ki. Aranyból, ezüstből és bronzból is készített ékszereket, kisplasztikákat, domborműveket.

Esztergom város képzőművészeinek 1925-ben megrendezett közös kiállításárán Hellebrand Béla Bajor Ágosttal, Koszkol Jenővel, Einczinger Ferenccel, Fuchs Hajnalkával, Pirchala Imrével, Klomann Nándorral, Nyergesi Istvánnal, ifj. Vitái Istvánnal és másokkal együtt állított ki és sikerrel szerepelt a fővárosi szalonok kiállításain is.

Rajztanárként Sopronban, Kolozsváron és Esztergomban tanított a Szent Benedek Bencés Főgimnáziumban.

1924-ben közös kiállítása volt Esztergomban Tipary Dezsővel és Einczinger Ferenccel.

1925-ben a Faluszövetség tárlatán szerepelt, mely tárlat létrehozásában neki magának is jelentős érdemei voltak.

1926-ban Hellebrand Béla, mint a Balassa Bálint Irodalmi és Művészeti Társaság művészeti osztályának elnöke, igen aktív tevékenységet fejtett ki. A tagság 1926-os bemutatkozó tárlatát méltatva a helyi lap kiemeli, hogy „nagy plasztikai tudással az ősi magyar ötvösművészet kovácsolt modorában előállított pompás, anyag, forma és kivitel szempontjából előkelően nemes műtárgyakkal szerepelt…

1928-ban Serédi Jusztínián hercegprímás kezdeményezésére Esztergomban megnyílt II. Országos Egyházművészeti Kiállításon Hellebrand Béla olyan neves művészekkel együtt szerepelt, mint Bajor Ágost, Damkó József, Edvi Illés Ödön, Éber Gyula, Fuchs Hajnalka, Henek Vince, Hidegh Béla, Holló Kornél, Horvai János, Jaschik Álmos, Kacziány Aladár, Kampis János, Kontuly Béla, Leszevszky György, Nyergesi János, Orbán Antal, Tóth Gyula, Ungvári Sándor, ifj. Vitái István.

 

Esztergomi Országzászló Hellebrand Béla
Esztrgomi Országzászló Hellebrand Béla
Esztrgomi Országzászló Hellebrand Béla

1934-ben bizottságot hoztak létre az Esztergomi Országzászló felállítására, melynek Hellebrand Béla volt a vezetője, Einczinger Ferenc, Etter Ödön és Kiffer Ferenc voltak a tagjai. A terveket Gáthy Zoltán és ifjú Toldy János mérnökök készítették, és Polhammer J. kőfaragó alkotta. Az emlékművet a Prímás-szigeten avatták fel 1935. október 6-án.

Hellebrand Béla készítette 1938-ban az Esztergom város ünnepi Szent István érmét, mely érem az 1938-as „Esztergom évlapjai” jubileumi számának fedőlapján is szerepelt. Ezt a nemes bronz érmét, az ősi magyar kovácsolt technikával készítette. Előlapján Szent István szerepel, a hátoldalán Gábriel Arkangyal, aki a szent Koronát nyújtja át. A szent István érméket Pesten a Ludwig-cég készítette korlátolt példányszámban. Az érme lentebb látható.

Az esztergomi Bánomi-dűlőben volt az egykori Einczinger pince borozója, melynek falait freskók illetve feliratok, a kor művészeinek aláírásai díszítették. A falon többek között megtalálhatóak voltak Hellebrand Béla aláírásán kívül még:

- Tipary Dezső, Jaschik álmos, Nemessányi -Kontuly Béla, Fuchs Hajnalka, Királyfalvy-Kraft Károly festőművészek,

- Bleszl Ferenc, Etter Ödön, Mattyasovszky Béla, Vécs Ottó, Reusz Ferenc, Eggenhofer iparművészek,

- Babits Mihály, Török Sophie, Kárpáti Aurél, Révész Béla, Sárközi György, del Medico .... és még sok neves látogató kézjegye és alkotása.

 

Dédnagyapám művészete kifinomultságáról, érzékenységről tanúskodik, mely tovább él munkáiban, tetteiben. Büszke vagyok rá!.

 

Válogatás Hellebrand Béla ötvösművész alkotásaiból

 

Szt. István és Gizella királyné érme.
Szt. István és Gizella királyné
Magyar Nemzeti Galéria
19-20. századi Gyüjtemény / Éremtár
Szt. István és Gizella királyné
Esztergom város ünnepi Szent István érme.
Szent István
Magángyüjteményben
Szent István
 
Dédapám ötvös munkáiból
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Hellebrand Béla
Magángyüjteményben