HELLEBRAND HENRIETT

festőművész

 

 

Szerzői jogvédelem

Azzal, hogy belép a henigaleria.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

 

A henigaleria.hu webszájton ("lap") található tartalom Hellebrand Henriett festőművésznő tulajdona. Hellebrand Henriett festőművésznő fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Hellebrand Henriett festőművésznő előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A www.henigaleria.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos továbbá Hellebrand Henriett festőművésznő előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Hellebrand Henriett festőművésznő követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését

.

Az oldalakróll bármit átvenni csak az oldalakra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

A henigaleria.hu domain név, valamint a "Heni Galéria" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag Hellebrand Henriett festőművésznő előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapon felhasznált anyagok és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A henigaleria.hu weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, Hellebrand Henriett festőművésznőnek a szellemi termékét képező tartalmakat kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

 

A weblap üzemeltetője Hellebrand Henriett festőművésznő , mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblapot üzemeltető állandó lakcíme szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben a henigaleria.hu weboldal tartalma más személyek, vállalkozások, intézmények stb. honlapján bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észlelésre kerül, és erre Hellebrand Henriett festőművésznő írásos engedélyt előzőleg nem adott a felhasználók részére, abban az esetben másolt képenként 280 000 Ft azaz kettőszáznyolcvanezer Forint összegű kötbért számláz a jogtulajdonos a jogtalan felhasználók felé. Másolt képnek minősül az is, ha az átvétel képenként legalább a képtartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a képről nem engedélyezetten átvett részeket.

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér-megállapodást.

 

© 2013.Hellebrand Henriett